Kira Kaybı Sigortası Nedir?

Kira Kaybı Sigortası

Kiracının Kira Kaybı: Herhangi bir yangın hasarında, hasardan sonra kaç aylık tamirat gerekiyorsa, o ayların kirası sigortalıya tazminat olarak ödenir. Sigorta bedeli peşin ödenmiş 1yıllık kiralar toplamıdır.
Mal Sahibinin Kira Kaybı: Herhangi bir yangın vukuunda mal sahibi binayı kendi kullanıyorsa, kullanma hakkından; kiraya vermişse almakta olduğu kiradan mahrum kalacağından bunu teminat altına alabilir. Sigorta bedeli 1 yıllık kiralar toplamıdır.